Bildiri Kabülü 1 Ocak 2014

Son Bildiri Gönderme Tarihi 2 Mayıs 2014

Bildiri Kabüllerinin İlanı 16 Mayıs 2014

Kayıt 1 Ocak - 20 Mayıs 2014

Kongre 22-26 Haziran 2014